Raban! Raban! Raban!

Dat er dieren zijn die niet door de mens gevonden kunnen of willen worden en dat de studie naar die dieren Cryptozoölogie heet, leerde ik van mijn leerlingen uit vijf havo. Om de vaardigheid te oefenen om snel de inhoud van een tekst te kunnen opnemen en te kunnen reproduceren, deden we een artikelpresentatie. In groepjes van twee of drie kozen we een artikel uit het laatste zomerdubbelnummer van de Groene Amsterdammer. De opdracht was om met behulp van dat artikel een nieuwsitem te presenteren in de vorm van een interview met een beperkt aantal vragen, dat de luisteraar een goede indruk gaf van de inhoud van het oorspronkelijke artikel.

Cryptiden is de wetenschappelijke naam van de verborgen dieren, maar ze zijn algemener bekend als het monster van Loch Ness, Yeti, de verschrikkelijke sneeuwman, Bigfoot, de mensachtige aap die regelmatig wordt gespot in de bossen van Noord Amerika en Canada, de Mexicaanse Chupacabra, Spaans voor geitenzuiger en de Orang Pendek, een bosgeest die al sinds de koloniale tijd in Sumatra rondwaart.

De Belgische dierkundige Bernard Heuvelmans (1916 – 2001) wordt beschouwd als de grondlegger van de Cryptozoölogie. Hij publiceerde in 1955 het standaardwerk Sur la piste des bêtes ignorées en stond in de vijf jaren die volgden zijn goede vriend Hergé (1907 – 1983) met raad en daad bij toen de laatste het album Kuifje in Tibet voltooide.

Het interview verhaalde over de inspanningen die volgden om nieuwe sporen van Yeti te ontdekken, onderzoek waaraan ook Sir Edmund Hillary  meewerkte. Mijn gedachten dwaalden ondertussen af naar de Nederlandse pionier op het gebied van de bedachte dieren, de Dordtse dichter C. Buddingh’ (1918 – 1985). Het verbaasde me dat de Blauwbilgorgel, de Vogel Kraps, de Bozbezbozzel en de Gringergoriaan nog niet waren genoemd. Deze vier gorgelrijmen zagen in 1944 het licht, Heuvelmans had ze in zijn Piste kunnen opnemen.

De gorgelcryptiden waren Buddingh’s steun en toeverlaat tijdens zijn bange dagen in het sanatorium waar de artsen hem trachtten te genezen van tbc. De dood waarde er constant rond, maar mocht niet worden genoemd. In elk gorgelrijm is hij aanwezig. Ik ben de blauwbilgorgel, / Eens sterf ik aan de schorgel, / En schrompel als een kriks ineen / En wordt een blauwe kiezelsteen. / Ga heen! Ga heen! Ga heen!

Toen de Sicherheitspolizei in 1942 een inval deed in de drukkerij van de Utrechtse Typografen Associatie, trof ze daar de drukproeven en het originele omslag van de Vier Gorgelrijmen aan. De documenten werden in beslag genomen en de drie op de drukkerij aanwezige mannen werden nog dezelfde dag doodgeschoten op het fort De Bilt. Gorgeldieren vormen net als andere cryptiden een gevaar voor de mens.

Vlak voor De Groene Amsterdammer in de zomer van 2018 aandacht besteedde aan de Cryptozoölogie, zong ik in de Amsterdamse Meervaart in de muzikale familievoorstelling De meermin, het monster en de maan. Het ging over een even kwaadaardige als wonderschone zeemeermin die in het monster van de Sloterplas was veranderd. De cryptiden zijn onder ons.

‘Bestaat er ook een monster van het Alkmaardermeer?’, vroeg ik na afloop van het interview.  ‘Wordt in de Zaan wel eens een zeemeermin gespot?’

Men wist er niet van.

Geplaatst in bij de les | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Krukje

Het was de week dat we het woord ‘nekveldocent’ aan onze woordenschat konden toevoegen. Die naam muntte De Telegraaf voor de vierenzestigjarige technisch onderwijsassistent (geen docent dus) Gerrit Keeman die het op 16 januari aan de stok kreeg met een van zijn leerlingen op het Kennemer College te Heemskerk. Het incident wordt live vereeuwigd op een van de mobiele telefoons. Er is te zien dat er met een krukje wordt gegooid, we zien een achtervolging door een technieklokaal, de technisch onderwijsassistent roept: ‘Heb het nooit meer over mijn moeder!’ en grijpt zijn belager in de nek. Het filmpje gaat ‘viral’, ouders komen verhaal halen bij de schoolleiding. Keeman wordt naar huis gestuurd, maar laat het er niet bij zitten. De pers pikt zijn verhaal op, een steunbetuiging op het net wordt in een mum van tijd acht duizend keer ondertekend.

Keeman werkte pas op school. Jarenlang was hij politieman. Na zijn vroegpensioen had het Kennemer College de ex-medewerker van de afdeling forensische opsporing gevraagd bij te springen. In de Volkskrant van 30 januari lees ik dat hij daar wel oren naar had, maar de vreugde was van korte duur. De transformatie van politieman naar onderwijsmens was moeilijker dan gedacht. Afgelopen december diende hij zijn ontslag in.

Ik kan het me voorstellen. Wie zijn beroepsleven lang het wettig gezag heeft vertegenwoordigd, staat met lege handen als hij het ineens zonder moet stellen. En waar een vakdocent nog enig krediet bij elkaar kan sprokkelen met geduld, rust, aandacht en vooral veel vakkennis, is dat voor een onderwijsassistent minder weggelegd. Het moet een bittere pil voor Keeman zijn geweest dat zelfs zijn ex-collega’s geen reden zagen de krukjesgooiende belhamel te vervolgen. Daarvoor was, het veelbekeken filmpje ten spijt, onvoldoende bewijs.

De directie van het Kennemer College heeft zich na de escalatie van het voorval en de lawine van media-aandacht verontschuldigd voor de wijze waarop de vrijstelling van werkzaamheden aan de onderwijsassistent is meegedeeld. Het ware beter als ze zich hadden verontschuldigd voor het lichtvaardig en onnadenkend werven van ex-politiemensen voor schooltaken.

Keeman grijpt de excuses aan om aan de Telegraaf te laten weten dat normafwijkend gedrag aan de orde van de dag is op het Kennemer College. Hij verkneukelt zich in zijn succes: minister Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er een plan van aanpak komt. De gedachte dat zijn gedrag ook heeft bijgedragen aan de onveilige situatie tijdens zijn les, wil nog maar niet dagen. Normafwijkend gedrag is, volgens mij, een essentie van leren.

Het viel niet mee in deze zaak zorgvuldig hoor en wederhoor te betrachten. Aan de spraakwaterval van Keeman kwam geen einde, de directie van het Kennemer College verbrak haar stilzwijgen slechts incidenteel met een afgewogen communiqué. Van de leerlingen in de techniekles heb ik niets kunnen vernemen.

Donderdag 31 januari meldt Sander Smit zich met een ingezonden brief in de Volkskrant. Hij schrijft: De ene docent heeft natuurlijke autoriteit, de andere niet. Zonder dit talent zul je het wellicht nooit leren. Dus maar goed trainen tijdens de opleiding lerarenbevoegdheid. Zelf ben ik ook opgeleid als docent (Frans). Ik voel bij mijzelf niet het natuurlijke overwicht en ik had ook geen zin om orde te handhaven. Mede daardoor ben ik boekhandelaar geworden.

Ik zou van Keeman ook geen boek kopen.

Geplaatst in bij de les | 1 reactie

Niemand beweegt

Het diende zich de avond tevoren aan. Het was zichtbaar op de foto’s die collega’s elkaar lieten zien op het scherm van hun mobiel. Een wolkenband die vuurrood werd aangelicht door de ondergaande zon. Daarboven de heldere hemel van lichtblauw tot paarszwart. Steeds dezelfde foto, maar de voorgrond verschilde. De volgende ochtend was het egaal bewolkt en er stond een smerige wind uit onbestemde richtingen die de gevoelstemperatuur omlaag joeg. Maar het was nog droog. Pas tegen tienen begon het te sneeuwen.

Het sneeuwt / maar het sneeuwt niet meer. / Toen het begon te sneeuwen / ben ik naar het raam gelopen; / heb ik mij verloren gelopen. (…) dicht Hans Faverey (1933 – 1990) in het eerste gedicht van de reeks sur place die in 1980 in het tijdschrift Raster verscheen. Zou dat het zijn?

Dat naarmate de huizen, de weiden, de wegen, de auto’s, de fietsen en de bomen worden verpakt in watachtig witte kou, iets ons dwingt tot stilstand te komen zonder dat we  een voet aan de grond mogen zetten? Het overkwam Maarten Klein, de hoofdpersoon van Hersenschimmen van J. Bernlef (1937 – 2012). De wereld was bedolven onder een dikke laag sneeuw en voor het eerst wist hij dat hij dingen aan het vergeten was.

Meneer mogen we eerder weg? Want het sneeuwt! Op het gras voor het raam zijn moeders en kinderen met sleetjes verschenen en verderop is een sneeuwballengevecht begonnen. Het is onverdraaglijk nog langer in schoolbankjes te moeten zitten. We worden bestormd door herinneringen aan eerder winterweer en wat we toen deden en het lijkt wel alsof die herinneringen heviger zijn naarmate ze schaarser zijn. Nee, ik ben niet begonnen over de winter van 1963.

Als we dan toch weer in beweging komen, blijkt de sneeuw een blad papier dat langzaamaan beschreven wordt. In het gedicht winterboom schrijft H.C. ten Berge (1938): de namiddagzon sneeuwt hiëroglyfen / rond de stam. Bernlef merkte de winterwegen op: Een tijdelijke taal / zoals het blaffen van een hond / stemmen achter de bosrand / Taal die niet begrepen hoeft te worden / zoals een kinderkrabbel: teken van / iets dat achter de rug is (…)

Beweging brengt ons niet vooruit. Onze sporen wijzen naar wat was.

Dat hadden ze aan de klimaattafels niet gedacht. De wereld warmt op, de winter / zweet weg in riolen, moerassen. / (…), zijn de openingszinnen van Decembernotities van H. C. ten Berge. We horen de sneeuw kraken onder onze schoenen en zijn ons bewust van het onwezenlijke geluid. Is dit dan de laatste keer?, denken we, en niet alleen omdat de jeugd ons al lang heeft verlaten. Ten Berge vervolgt: Nooit meer dat sneeuwlichaam buiten? Dat schemerwit / landschap bij nacht? / Dan ook geen woonplaats / in glooiende akkers. / (…). We raakten al veel meer kwijt.

Om erger te voorkomen heeft de NS treinen van het spoor gehaald. We staan hutjemutje op het balkon en bellen elkaar: ik sta in een overvolle trein en bel je zo terug. Via de intercom klinkt: deze trein is te vol, wij verzoeken reizigers die hier zijn ingestapt, weer uit te stappen. Eerder zal de trein niet vertrekken. Niemand beweegt.

Als ik thuis ben, schiet ik een oude wintertrui aan, stap in mijn laarzen, pak een bezem en ga sneeuw ruimen met in gedachte de laatste van H.C. ten Berges Decembernotities:

Ik moet voor kinderen een winter verzinnen:

IJlster sprookjes van J. Nooitgedagt.

Geplaatst in bij de les, tussen tuin en wereld | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Rugzak

Welke nieuwigheden ik heb zien voorbij komen sinds ik mijn onderwijsloopbaan begon? Mobiele telefoons natuurlijk, van de Nokia via de Blackberry (daar kon je mee pingen) tot de smartphone. En de bijbehorende software; Hyves, Facebook, Twitter, Snapchat, Insta. De spelletjes die ik geen van alle heb gespeeld, of het nu Tetrix is, Flappy bird of Pokemon Go. Het krijtbord werd een whiteboard, daar kwam een beamer bij die weer werd weggehaald toen er een smartboard werd geïnstalleerd. Laptop, tablet, e-reader, e-book en e-bike. Senseo en Lyceo. De lijst kan niet uitputtend zijn. Ik heb in de omgeving van de school nog geen laadpaal zien staan, maar wel in mijn woonplaats. De smartwatch is tot nog toe een gerucht gebleven, en de stappenteller is alom tegenwoordig. Van de zelfbewegende rugtas hebben alleen de lezers van ‘De goede zoon’ van Rob van Essen (1963) gehoord.

De hoofdpersoon wordt niet bij naam genoemd. In de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw behaalde hij zijn diploma voortgezet onderwijs. Het eerste wat hij daarna deed, was een uitkering aanvragen. Na enige druk van arbeidsconsulenten en sociale dienst aanvaardde hij voor twaalf maanden een baantje bij het Archief dat toentertijd fors uitbreidde en nieuwe huisvesting betrad. Hij hield zich kranig staande in de kringen van de nauwelijks geschoolde arbeiders waar niets grappigers bestond dan in de pauze zomaar een dildo in iemands bekertje koffie deponeren. De contacten die hij er opdeed zouden zijn verdere leven bepalen.

De goede zoon speelt op het moment dat de hoofdpersoon in de zestig is. Dat is beklemmend dichtbij. Het basisinkomen is ingevoerd, maar heeft niet de creatieve explosie teweeg gebracht die ervan was verwacht. Het internet van de dingen is overal, maar van de smartphone is niet meer vernomen. De functies van het ding zijn overgenomen en spectaculair uitgebreid door een gadget dat palio wordt genoemd. Hotels worden gerund door receptierobo’s die, als dat nodig is, zijn uitgerust met een wasmachinedeurtje op hun buik. Er rollen konvooien zelfrijdende vrachtauto’s over de wegen, tegen een klein bedrag kun je overal in de openbare ruimte schoon water drinken. Het verst is men gevorderd met de sturing en beïnvloeding van het menselijk geheugen. U begrijpt dat concepten als identiteit en persoonlijkheid, misschien zelfs vrije wil, schuld en verantwoordelijkheid, een heel andere lading hebben gekregen. In de nieuwe tijd die over vijf jaar al aangebroken kan zijn, is dat benul er natuurlijk niet.

Als ik sta te wachten bij een kruispunt wordt er aan mijn enkels gekrabbeld, het is zo’n zelflopende rugzak die met een van zijn hengsels tegen mijn voet is gestuit. Hij is meteen ontroerend, alsof hij bij me wil horen of me iets duidelijk wil maken.

Dat er in de tijd van De goede zoon nog onderwijs bestaat dat op scholen wordt gegeven aan jonge mensen, is al even troostend:

Het meisje pakt de rugzak op en haakt hem op haar rug, meteen lijkt hij zich thuis te voelen alsof hij zich tegen haar rug aan vlijt. Het groepje loopt verder, op weg naar school, het zijn weer alleen meisjes, wat is dat, krijgen jongens geen onderwijs meer of worden die tegenwoordig door onderaardse gangen naar hun lessen gevoerd?

Er is dus toch een oplossing gevonden voor het lerarentekort.

Geplaatst in bij de les | Getagged | Een reactie plaatsen

De terugkeer van het beest van Gévaudan

Na de feestdagen en de kerstvakantie dromt de grimmige werkelijkheid weer aan. Volgende week is de proefwerkweek. Nog voor ik de les heb kunnen starten, staat Brianna al aan mijn tafel. Of ik weet hoe de herkansing voor de opdracht gedocumenteerd schrijven voor Nederlands er uitziet. Moet je dan weer schrijven over een thema dat is ontleend aan ‘Isabelle’ van Tessa de Loo, of moet je dan een ander boek lezen. Ze verdiept zich nu in het beest van Gévaudan, de mythische weerwolf die in de achttiende eeuw in de Auvergne voor tientallen doden verantwoordelijk was,  dat in het eerste hoofdstuk wordt genoemd. Voor scheikunde, natuurkunde en wiskunde staat ze niet zo goed; daar wil ze kost wat kost een voldoende voor halen.

Niet iedereen is zo pessimistisch gestemd. Wie zich op het thema jaloezie heeft gestort, ontdekte dat jaloezie een negatieve emotie is die veel minder te maken heeft met de ongelijkheid van mensen dan met het ontbreken van wederzijds respect en zelfvertrouwen. Toch moet jaloezie wel degelijk serieus genomen worden. Tik in Google jaloezie en moord en je krijgt binnen 0.35 seconde 115 duizend hits en ook in de novelle van Tessa de Loo had het maar een haar gescheeld of de mooie actrice Isabelle Amable was door de jaloerse Jeanne Bitor uitgehongerd.

Quirine vond dat de pitbullterriërs Jules en Jim er in het boekje wel erg slecht vanaf kwamen. De beesten hebben al zo te lijden van hun imago en Tessa de Loo bevestigde dat stereotype alleen maar. Tot bij nadere lezing bleek dat er ook wel oog was voor de aanhankelijkheid en trouw van de honden en dat er zelfs een band ontstond tussen de dieren en de ontvoerde Isabelle die ze moesten bewaken. Wel was het onvergeeflijk dat Jeanne op het einde van het boek haar honden wegstuurde; dan weet je zeker dat ze zich onvoorspelbaar zullen gaan gedragen.

Ik maakte me zorgen over de vorderingen van een groepje jongens rechts achterin het lokaal. Ze hadden nog geen letter op papier gezet, terwijl het er ook niet naar uitzag dat dat binnenkort zou gebeuren. Ik stelde voor groepjes te maken van leerlingen die al een eind op streek waren en zij die nog kampten met een leeg vel papier. Help elkaar op weg, stel elkaar vragen, profiteer van elkaars ervaringen, en noteer de schrijfvragen die overblijven op de kaartjes die je hebt gekregen, had ik gezegd.

Tafels en stoelen verschoven en het geroezemoes veranderde van klank. De gekleurde kaartjes die bedoeld waren voor de schrijfvragen – ik had me stiekem al verheugd op de oogst van een volledig schrijfvragenkwartetspel – vond ik verscheurd, verkreukt of tot vliegtuig gevouwen terug op de grond. Als ik vijftien minuten later vijf kaartjes heb opgehaald, staat op drie daarvan de vraag: Hoe moet je beginnen?

Brianna heeft wel een stuk of tien filmfragmenten gevonden over het beest van Gévaudan, maar hoe gebruik je nu filmdialogen in je tekst? Ze heeft gelezen dat het beest na twee eeuwen terug zal komen. Wacht eens even, onderbreek ik haar, was dat beest van Gévaudan niet in de tweede helft van de achttiende eeuw actief? En wanneer heeft Tessa de Loo Isabelle gepubliceerd? En heeft Jeanne Bitor, door haar honden weg te sturen, niet de voorwaarde geschapen voor de terugkomst van het beest?

Als ze terugloopt naar haar tafel, speelt het begin van een glimlach om haar mond die ik lastig duiden kan.

Geplaatst in bij de les | Getagged | Een reactie plaatsen

Kleine keuken

In hoofdstuk 21 van Zachte riten, de roman die Marja Pruis (1959) in 2016 publiceerde, is het wachten op Roelfien, die sinds kort een tweede leven als Rodolf is begonnen. De vriendinnen leggen de laatste hand aan de voorbereidingen voor een gezamenlijke maaltijd in een keuken waar je je kont niet kunt keren. Een paté verandert zonder dat je er erg in hebt in een stoofpot waarover nog gauw wat peterselie wordt geknipt. Het was Christa’s idee. ‘We wachten nog op Roelfien, of Rodolf dus eigenlijk.’, zegt Guusje Bouhuys, de gastvrouw. Onder het wachten gaat de conversatie verder.

‘Ik heb altijd al een man willen zijn,’ zegt Christa. Haar toon is gedragen.

Voor de goede orde: een vrouwelijker vrouw dan Christa bestaat niet. De eerste keer dat ik haar zag, was op de trappen van het Atrium. Ze droeg een jas van roze parachutestof en had een zwarte hoed op. Leon stelde ons aan elkaar voor, ze zei haar naam en meteen erachteraan: ‘Deconstructiviste’.

Pruis’ column van 19 september 2012 in de Groene Amsterdammer speelt in dezelfde kleine keuken. Leessalon In liefde bloeyende combineert die keer haar bijeenkomst met de verjaardag van de gastvrouw van de salon en het is een drukte van belang. Eerder die dag is bekend geworden dat Marjolijn Februari voortaan als Maxim Februari door het leven gaat:

‘Die wordt ons dus ook al afgenomen’, zei P. en schikte de zalm.

Sombere stilte, doorbroken door de salonnière. ‘Ik heb altijd al man willen zijn’, sprak ze. Voor de goede orde: vrouwelijker vrouw bestaat er niet. Ze had een heel eigen gevoel voor logica, en zes verschillende levens achter de rug. Ik herinner me de eerste keer dat ik haar zag, op de trappen van het Lambert ten Cate-huis. Ze droeg een roze jas van parachutestof en had een zwarte hoed op. ‘Ik ben M’, stelde ze zich voor. ‘Constructiviste.’

Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik Christa of M. ken. Gedurende één van haar zes verschillende levens behoorden we elkaar toe. Die jas en die hoed en haar verjaardag halverwege september, er is niets aan gelogen, en dat ze altijd al man had willen zijn, had ik ook wel eens uit haar mond vernomen. We hielpen elkaar bij onze eerste stappen in de neerlandistiek en probeerden onze verlegenheid te verbergen bij ontmoetingen met onze literaire idolen.

Zoals een ontmoeting met H.C. ten Berge (1938) en Elisabeth de Vaal in Gent. Augustus 1986. We waren er heen gereden met Willem van Toorn (1935) en zijn dochter die, net als wij, Nederlandse taal- en letterkunde studeerde. Overdag waren we de stad in geweest, voor het avondeten hadden we afgesproken op het St. Baafsplein. We aten Gentse Stoverij en dronken bier. We hadden het over cultuur van Arctische volken, kinnesinne onder academici, het onderwijs in Nederlandse taal- en letterkunde op de middelbare school en acties tegen de jacht op zeehonden. Als Christa later in het jaar de Sir Philip Sidney-herdenking zou willen bezoeken in Zutphen, moest ze weten dat ze van harte welkom was bij Hans en Elisabeth.

Het schiet me allemaal weer te binnen als ik in Een spreeuw voor Harriët, de pas verschenen essaybundel van Ten Berge op dagboekbladen stuit die zijn gedateerd in juli 1984. Een zeer vrouwelijke onbekende vertelt mij dat ze het liefst een man zou willen zijn. Ze vreest dat haar scheppende talent verdwijnt als zij zich zou toestaan volledig vrouw te zijn. Ze had gedroomd dat ze haar vriend castreerde en schrok daar zelf ook van. Ze legde het geslachtsdeel weer terug tussen de benen van de eigenaar en hoopte dat de boel ‘vanzelf weer aan elkaar zou groeien’. Ik kon een glimlach niet verbergen. Blozend legde ze haar diepste wens op tafel: ze wil voortdurend coïteren. ‘Omdat ik je niet ken, durf ik het uit te spreken.’ Haar bekentenis was op z’n minst verrassend. Ik had nergens naar gevraagd.

Ik zag Christa een jaar of vier geleden in haar woonplaats Amsterdam voor het laatst, op een herdenkingsbijeenkomst van Leo Vroman die kort tevoren overleden was.

Een zeer vrouwelijke onbekende, het kan niet anders. Het moet haar zijn.

Geplaatst in eten & drinken | Getagged , , , | 1 reactie

Drijfzand

Mijn vader had een Juncker herenfiets. Op de stang was een kleiner zadel gemonteerd en op de buis vlak daaronder twee voetstepjes. Met een zwaai tilde hij mij van de grond in het zadel. Mijn handen legde ik op het koude chroom van het stuur. Wisselend bewolkt, een zondag in het najaar. Als de wind te koud woei, drukte hij zijn geopende hand licht tegen mijn borst. Door mijn haren voelde ik zijn warme adem; zware shag van het merk Hercules.

Ik weet niet waar we heen gingen. Mijn vader heeft het niet gezegd, ik heb er niet naar gevraagd. Kijken en wachten was, als ik het mij herinner, mijn manier om de wereld te ontdekken. De brug over, langs de kerk en de school. Mijn gewicht op de stang deerde hem niet, hij had van mij geen last. Sinds hij met de bakfiets dagelijks een melkwijk reed, fietste hij met zijn benen breeduit, alsof hij zijn knieën nog steeds aan de bak kon stoten. Ook wiegde zijn bovenlichaam heen en weer om de zware bak met ijzeren kratten gortepap, yoghurt en karnemelk voort te stuwen. Zelfs als hij van de dijk naar beneden fietste, deed hij dat behoedzaam om er zo voor te zorgen dat de losse melk in de bus in het midden niet over de rand klotste. Maar de melkwijk was een herinnering van lang geleden. Molenaarsknecht, vrachtrijder, het ene baantje was het andere opgevolgd.

De Osdorperweg was toen nog een smalle strook asfalt met aan weerszijden de sloot in het open land. Er woonden keuterboeren, middenstanders, tuinders met een erf te midden van percelen zwarte grond, er stonden noodwoningen van vlak na de oorlog, maar ook twee- of drie-onder-een-kapwoningen, de ‘kampers’ woonden er in woonwagens en er waren sloopbedrijven waar al auto-onderdelen te koop waren, toen er nog nauwelijks auto’s reden.

In het begin van zijn trouwen, had mijn vader een tijd in ploegendienst gewerkt bij Bos & Kalis. In Amsterdam West werd zand uit de Sloterplas opgespoten voor een nieuwe woonwijk aan de rand van de stad. Misschien ondernamen wij dit zondagse fietstochtje uit nieuwsgierigheid. Kijken wat er na een jaar of acht geworden was van de vlakte van modder, slijk, drijfzand en af en toe wat plukken gras of nachtschade. Veel had mijn vader er niet van gezien destijds. Zo gauw als het kon had hij afscheid genomen van de nachtploeg en een baan gezocht bij een grote aannemer van woning- en utiliteitsbouw.

Ik meen te weten dat we ergens bij de Sloterplas van de fiets afstapten op een plaats waar nieuwe galerijflats waren verrezen. Mijn vader monsterde met geheven hoofd de gevelpartijen, ik zocht beschutting in de luwte van zijn lijf want de wind huilde guur om de flatgebouwen en sneed me bij vlagen de adem af. Wat mijn vader had gezocht of wat hij had gezien, wist ik niet toen we weer in het zadel zaten.

Van de terugweg herinner ik me niets meer. Misschien zijn we teruggereden langs de Haarlemmerweg, maar het is waarschijnlijker dat we zijn doorgereden naar Sloten om daar Ringvaart over te steken, Akerdijk, Lijnderdijk. Dan hebben we vast nog melk gehaald op de boerderij waar mijn vader zijn jeugd had doorgebracht en waar het hele gezin nog woonde op moeder na die al voor de oorlog gestorven was.

Wij waren met ons vijven thuis en er was een vierde kind op komst. Onze verkenningstocht zal daarmee te maken hebben gehad. De expeditie is zonder gevolgen gebleven.

Geplaatst in tussen tuin en wereld | Een reactie plaatsen

Middelbareschoolretoriek

Niets liet Boudewijn de Groot (1944) aan het toeval over toen hij in 1968 de Phonogram studio’s in Hilversum betrad om het album Nacht en Ontij op te nemen. Hij had Eelco Gelling (1946) aan zich gebonden om het sologitaarwerk te verzorgen. Meesterdrummer Martin van Duynhoven (1942) leidde de percussiegroep. Bert Paige (1920 – 1987) was verantwoordelijk voor de strijkersarrangementen en Dick Raaijmakers (1930 – 2013) had samen met De Groot de geluidseffecten opgenomen in zijn studio in Den Haag. Eind februari 1969 kwam het album uit. Wat kon er nog misgaan?

Bijna veertig jaar later kijkt Boudewijn de Groot in zijn boek Hoogtevrees in Babylon terug op het album: De tekst staat bol van de middelbareschoolretoriek, omdat ik me nu eenmaal traag van mijn puberteit losmaakte. (…) Verder weet ik nog altijd niet of de Spaans klinkende spreuk ‘allegremos que jente nueva tenemos allegremos!’ grammaticaal wel correct is. Die noodzaak was er na het uitbrengen van de plaat ook niet, omdat het epos nooit live werd uitgevoerd. Hopelijk gaat dat ooit nog eens gebeuren …

Ik was dertien jaar toen ik het album voor het eerst hoorde. Ik had de plaat zelf niet, maar hoorde hem van iemand anders. Ik probeer al dagen te bedenken wie dat was. Hij was een paar jaar ouder dan ik, ik meen zelfs te weten dat hij later politieagent wilde worden, maar een naam wil me niet te binnen schieten. Wel herinner ik me nog de verwarring bij het aanhoren van de geluidsfilm die het nummer Heksensabbath was, met al die exotische namen van Paracelsus en Tlazolteolf tot Torralba & Gauricus, en ook staat me de sensatie bij van voor het eerst Babylon te horen en Wie kan me nog vertellen. Een sensatie die zonder woorden bleef. En ’s avonds, als het donker was, / dan ging je op de deern, / daar stoven dan de veren, / totdat de nacht gedonderd / en de dag gebroken was. Ik had geen idee.

Het album sloeg niet aan bij het grote publiek, maar werd gekoesterd door een kleine schare liefhebbers, die zich, terwijl de generaties elkaar opvolgden, vernieuwde. Zo kon het gebeuren dat het, vijftig jaar nadat het was opgenomen, live op de planken verscheen in een uitvoering van Mauro Pawlowski (1971) en het Braaknoot ensemble. Dertien december deed het circus van tien man het Tolhuis aan in Amsterdam Noord.

Het toneel was in rookwolken gehuld. Ik onderscheidde verscheidene microfoons en muziekstandaarden, toetseninstrumenten, een drumstel. Een jonge vrouw bracht een wierookvat op en hing het aan een standaard. Ik keek om me heen en telde een zestigtal bezoekers. Dat het een cultalbum was wist ik, maar dit is wel erg weinig publiek, bromde iemand achter mij. Het was nog niet gezegd of daar gonsde door de zaal: hij is er zelf ook, kijk! Bij de bar was te zien dat Boudewijn de Groot, met vrouw en kinderen was binnengekomen. Maar niet voor lang. De zaallichten doofden en daar klonk al het geroezemoes dat aan de eerste tonen van Babylon voorafgaat.

De muziek was hard. Het psychedelische undergroundgeluid was verrijkt met voortschrijdend inzicht van hardrock en metal. Feesten van herkenning werden afgewisseld met hels kabaal dat de oren teisterde en de ingewanden los trilde. Het onschuldig ingezette rondedansje ter ere van de Duivel – waar woont de zwaan / kinderen van de maan / dochters van Varaan / en de god Waldaan / noem de naam – ontspoorde in een oorverdovend en eindeloos herhaald Satan is hier.

Het echode nog langer na.

Aan het slot van het hoofdstuk Mooi doodliggen van de gelijknamige roman van A.F.Th. van der Heijden (1951), heeft de hoofdpersoon Grigori Moerasjko zijn intrek genomen in hotel Des Indes. De volgende dag zal de eerste zitting beginnen van het Strafhof in de zaak van de neergehaalde MX-17. Moerasjko volgt die zaak al sinds juli 2014 en heeft substantieel bewijs voor het Russische aandeel in de crash aangevoerd. Hij is juist terug van een lunch in de Trèveszaal, waar hij, door de lange toespraken en begroetingen, zijn eetlust niet heeft kunnen stillen. Moerasjko heeft honger.

Dan sla ik pagina 345 om en staar naar twee witte pagina’s – nu ja – op elf letters na. Tussen aanhalingstekens staat op de rechterbladzijde in vetgedrukte letters ‘Satan is hier’.

Ik sluit mijn ogen en kijk in gedachten de zaal van het Tolhuis rond. Heb ik iemand over het hoofd gezien?

Geplaatst in tussen tuin en wereld | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Werkwoordspelling

Om één uur in de nacht van maandag op dinsdag meldt Thomas Verbogt (1952), romancier en redacteur bij uitgeverij Nieuw Amsterdam, zich aan de telefoon bij het radioprogramma Nooit Meer Slapen. Hij leest deze week elke nacht zijn verhaal bij de afgelopen dag en gaat gelijk van start. Achterop dagblad Trouw heeft hij de vijftien vragen gezien van de jaarlijkse Nationale Wetenschapsquiz, die hij net als vorige jaren onmiddellijk heeft beantwoord. En net als vorige jaren heeft  hij er ook dit jaar geen één goed. Het is de opmaat voor een relaas over het levenslange trauma dat Verbogt in zijn jeugd heeft opgelopen door onbegrijpelijke verhaaltjessommen die om even onbegrijpelijke redenen ‘redactiesommen’ worden genoemd.

In een jeugdherberg komt een groep van elf kinderen. Er zijn maar tien bedden. Elk kind wil afzonderlijk in een eigen bed slapen. Zo begint het raadsel Een verstandige vader, dat door Jan Hanlo (1912 – 1969) is naverteld in de bundel In een gewoon rijtuig uit 1966. De vader stopt kind één en kind elf voorlopig in één bed, ook al is dat nadrukkelijk niet de bedoeling. Ondertussen beraadt hij zich op zijn vervolgstappen.

Toen dieren in het circus nog mochten (het waren de jaren vóór de verplichte rekentoets), verscheen er in de piste wel eens een paard dat kon rekenen. De dierentemmer in functie gaf  op luide toon een som op, het schrandere hoefdier gaf met stappen op de plaats van het voorbeen het goede antwoord. Zodra het juiste aantal stappen was gedaan klonk het luide applaus van het talrijke publiek.

Wij besluiten het onderwerp van de zin te omschrijven als eerste, tweede of derde persoon enkelvoud of meervoud en de persoonsvorm als de stam plus de uitgang die specifiek is voor de persoon enkelvoud of meervoud; t en en in de tegenwoordige tijd en te of de, dan wel ten of den in de verleden tijd. De stemloze medeklinkers aan het eind van de stam, onthouden we met de ezelsbrug van ’t kofschip. Nu hebben we de formule waarmee we kunnen bepalen of we de werkwoorden volgens de regels hebben vervoegd.

De jeugdherbergvader besluit het volgende kind in het tweede bed te leggen, en zo verder. Als hij het achtste bed heeft gevuld, liggen er dus al negen kinderen in bed, zij het dat uit bed één nog steeds gemor opklinkt; ze willen elk een eigen bed.

De eerste vijftien spellingsoefeningen zijn gemaakt. Zorgvuldig passen we de formule toe op wat we zojuist gedaan hebben. In acht van de vijftien gevallen is er iets misgegaan, een d in plaats van een t, een n te weinig of een ontbrekende t. Al formulerend, komen we daar zelf achter. We begroeten onze bevindingen met enthousiasme, we zijn publiek en circuspaard in één.

Zodra kind tien in bed negen is gestopt, springt kind elf op uit het eerste bed en legt zich dankbaar te ruste in het tiende bed.

In de volgende vijftien opgaven, maken we nog vier fouten. Daarna nog maar twee.

Hoe het paard heeft leren rekenen, weten we niet.

Geplaatst in bij de les | Getagged , | Een reactie plaatsen

De Krim

Nooit was de voormalige Sovjet Unie zo dichtbij in de vaderlandse Republiek der Letteren dan de afgelopen jaren. De Kozakkentuin, Baltische zielen en De rechtvaardigen van Jan Brokken (1949). Lenins Balsem, Poubelle en Tsjaikovskistraat 40 van Pieter Waterdrinker (1961). De prijs voor de mooiste zin van 2018 was voor een zin die de lof zong van Sint Petersburg uit het laatstgenoemde boek van Waterdrinker. De Russische bossen vormen het decor voor Foon, de nieuwe roman van Marente de Moor (1972). Geniek Janowski, de Pool, hoofdpersoon uit Goede Mannen van Arnon Grunberg (1971), dat dit jaar verscheen, vindt een nieuwe liefde in Kiev, die, hoe kan het ook anders, Yulia heet, net als de vrouwelijke hoofdpersoon van het pas verschenen Mooi doodliggen van A, F. Th. van der Heijden (1951), al komt zij uit Moskou. De val van het ijzeren gordijn gaf de wind uit het Oosten vrij spel en bracht frisse lucht in onze verhaalkunst. Maar vlak ook het neerhalen van vlucht MH17 niet uit.

Uitwaaien aan zee, dat is wat ik wilde, ook letterlijk: ik had in Kiev op Maidan zo vaak in de smerige, dikke hellerook van in brand gestoken autobanden gestaan dat de stank via mijn poriën tot diep onder de opperhuid mijn lijf was binnengedrongen, om van mijn bronchiën maar niet te spreken. Aan het woord is Grigori Moerasjko, veteraan van de eerste en de tweede Tsjetsjeense oorlog, journalist van de Novaja Gazeta te Moskou, staatsvijand. Hij kiest de Zwarte Zee om de wind langs zijn wangen te voelen waaien. We brachten de kleintjes bij mijn baboesjka in een Moskouse buitenwijk onder, en begonnen aan de lange treinreis naar de Zwarte Zee, Yulia en ik. Eerst Odessa. Ik wilde de trappen uit Pantserkruiser Potemkin nu wel eens in het echt zien.

Wij waren er in juli 2006. Te laat, constateerden we, natuurlijk te laat. Honderd jaar eerder kon het mooiste van deze stad wedijveren met het mooiste dat de late negentiende eeuw schonk aan Brussel, Parijs en Wenen. Neo-klassieke gevels met kariatiden en stucwerk in pastelkleuren, geel, roze, lichtgroen, passages, grands cafés, fonteinen, pleinen, gaslantaarns, brede lanen omzoomd door platanen of kastanjes.

Alleen de bomen waren er nog. Ze waren honderd jaar groter gegroeid en hun machtige wortels hadden de trottoirs omgewoeld. De lanen leken bij nader inzien zo breed niet meer. We liepen de Potemkintrappen af naar de haven. We wilden met de boot naar de Krim. Tsjernomorskoe, Jevpatorija, Sebastopol, het maakte niet uit. Maar de Zwarte Zee was niet bedoeld voor toeristische overtochtjes en we waren genoodzaakt met de trein naar Simferopol te reizen.

In Sebastopol zien ze hen voor het eerst. Als Grigori met Yulia in een restaurant zitten te eten, kan hij zich niet bedwingen: ‘Het gaat niet aan,’ zei ik, ‘om naar uw gasten te informeren, maar hun groene uitdossing maakt me wel erg nieuwsgierig. Je ziet ze overal in de stad.’ De ober van dienst is bereid er iets over te vertellen, maar voorzichtig is hij wel. ‘Ze komen hier wel vaker eten,’ zei de ober, om zich heen kijkend. ‘Wij noemen ze de Groene Mannetjes…anderen hebben het over de Beleefde of de Vriendelijke Mannetjes’.

Wij bezochten in Sebastopol het beroemde panorama van de belegering van de stad door de Fransen, de Turken en de Engelsen in 1855. Daarna maakten we een boottocht door de haven. Langs de grote grijze oorlogsbodems van de Russische Zwarte Zeevloot en zwarte onderzeeërs. De kapitein kon er van alles over vertellen en wij begrepen er niets van.

Geplaatst in tussen tuin en wereld | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen